Rynek finansowy

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Rynek finansowy

Rynek finansowy to rynek, na którym handluje się specyficznymi produktami tz. instrumentami finansowymi. Są to produkty bardzo zróżnicowane, o różnym poziomie dochodu i ryzyka.

Rynek finansowy

Rys. Podział rynku finansowego ze względu na specyfikę.

Ze względu na specyfikę, rynek finansowy podzielono na:

Obecnie większość instrumentów finansowych jest dostępnych dla indywidualnego inwestora. Nie powinno się jednak inwestować w instrumenty finansowe, których się nie rozumie, szczególnie w te, które są obarczone olbrzymim ryzykiem. Współczesny rynek finansowy jest rynkiem globalnym, na którym dochodzi do transakcji za wiele miliardów dolarów dziennie. Wśród uczestników tego rynku znajdują się zarówno tacy jak Ty, mniej lub bardziej doświadczeni inwestorzy indywidualni, jak i potężni inwestorzy instytucjonalni. Zalicza się do nich banki: centralne, komercyjne i inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne. Dysponują one olbrzymim kapitałem oraz profesjonalną kadrą zarządzającą. Wszyscy powyżej wymienieni są twoim potencjalnym przeciwnikiem. Abyś mógł im sprostać musisz posiadać dużą wiedzę i doświadczenie. Masz jednak nad nimi pewną, bardzo ważną przewagę. Ze względu na niewielki kapitał jakim dysponujesz w porównaniu z inwestorami instytucjonalnymi, możesz w każdej chwili otworzyć lub zamknąć swoją pozycję bez większych zmian ceny. Jedynym warunkiem, który musisz przestrzegać, to zawieranie transakcji na płynnych instrumentach finansowych (tz. o dużym obrocie dziennym), dzięki czemu likwidujesz tzw. ryzyko płynności. Bardzo ważnym elementem rynku finansowego są pośrednicy. Są to firmy specjalizujące się w transakcjach na rynku finansowym. Należą do nich domy maklerskie, banki komercyjne i inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami (asset management). Należy zwracać na nich szczególną uwagę ponieważ pobierają oni za swoje usługi „prowizję”. Koszty tej prowizji oprócz tz „poślizgu cen” czyli różnicy pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży stanowią dla inwestora istotne obciążenie finansowe.

Jak już powiedzieliśmy, na rynku finansowym dokonuje się obrotu instrumentami finansowymi.  Ze względu na obrót rynek finansowy dzieli się na rynek pierwotny i rynek wtórny. Podstawowym rynkiem inwestycyjnym jest rynek wtórny.

 

Zobacz także interesujące frazy:

 • rynek finansowy w Polsce;
 • międzynarodowy rynek finansowy;
 • rynek finansowy definicja;
 • rynek finansowy i jego mechanizmy pdf;
 • rynek finansowy funkcje;
 • globalny rynek finansowy;
 • rynek finansowy i jego mechanizmy;
 • rynek kapitałowy i finansowy;
 • rynek finansowy podział;
 • dębski rynek finansowy i jego mechanizmy;
 • rynek finansowy ściąga.